Despre

Facultatea de Ştiinţe Juridice și Administrative

Adresa: Piaţa Tineretului, nr. 8, 410526 Oradea, jud. Bihor, Tel: +40725 586 818, +40 259 427 398, secretariat@univagora.ro, secretariat.univagora@gmail.com

Consiliul Facultății de Științe Juridice și Administrative

1. Lect. univ. dr. Radu-Gheorghe FLORIAN - Președinte

2. Conf.univ.dr. Viorina JUDEU - Membru

3. Lect.univ.dr. Liviu Alexandru LASCU - Membru

4. Lect.univ.dr. Elena MARCU - Membru

5. Lect.univ.dr. Craciun LEUCEA - Membru

6. Student Raluca-Monica CRĂCIUN (Drept) - Membru

7. Student Nora-Andreea KOR (Poliție locală) - Membru


Decan: Lector univ.dr. Radu-Gheorghe FLORIAN

E-mail: decan.fjsa@univagora.ro, office@oradea-lawyer.ro

CICLUL I: STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

CICLUL II: STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

STUDII POSTUNIVERSITARE:

  • Programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, aprobate de minister prin adresa nr. 57208/19.09.2012: POSTUNIV