Instituții de Drept Privat

Nr.

crt.

Domeniu de licenţă acreditat

Denumirea programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă

Nr. total

ore

Nr. credite transferabile

SECT/ECTS

Nr. locuri

1.

Drept

Instituţii de drept privat

Plan de învăţământ: PDF

224

30


50


Taxe

  • Taxa de înscriere: 50 RON (pentru absolvențíi Universității Agora); 100 RON (pentru absolvenţii altor universități);
  • Taxa/1 program de studiu: 600 RON (se poate achita în două rate);

Acte necesare la înscriere:

  • Diploma de licenţă și suplimentul la diplomă, în original sau copie legalizată (pentru absolvenţii din acest an este suficientă adeverinţa de absolvire);
  • Diploma de bacalaureat sau echivalentă, în original sau copie legalizată. În lipsa originalului, copia legalizată trebuie să fie însoţită de o adeverinţă de la instituţia unde se află originalul;
  • Copie după certificatul de naştere;
  • Copie după certificatul de căsătorie (pentru candidaţii care şi-au schimbat numele în urma căsătoriei);
  • Două fotografii 3/4;
  • Copie după actul de identitate;
  • Adeverinţă medicală;
  • Un dosar plic.

Contact: 

E-mail: secretariat@univagora.ro, Fax:+40 259 434 925

Tel: +40 259 427 398, +40 259 472 513