Programe postuniversitare

Programe postuniversitare Drept


  • ORDIN Nr. 4750/2019 din 12 august 2019
    privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi înregistrare a programelor postuniversitare de către instituţiile de învăţământ superior link catre Documente
  • Adresa ANC nr. 4978/14.06.2021 cu privire la înscrierea programului de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă Managementul resurselor umane PDF
  • Adresa ANC nr. 4979/14.06.2021 cu privire la înscrierea programului de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă Științe penale și criminalistică PDF
  • Adresa ANC nr. 4980/14.06.2021 cu privire la înscrierea programului de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă Instituții de dreptul muncii PDF
  • Adresa ANC nr. 4981/14.06.2021 cu privire la înscrierea programului de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă Instituții de drept privat PDF
  • Programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, aprobate de minister prin adresa nr. 57208/19.09.2012 (programe pentru absolvenţii de facultate cu diplomă de licenţă): PDF
  • Regulament propriu privind organizarea studiilor postuniversitare şi de formare continuă: PDF

Notă importantă:

1. Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, denumite în continuare programe postuniversitare sunt parte din educaţia permanentă, fiind incluse în învăţarea pe tot parcursul vieţii.

2. În conformitate cu prevederile legale, programele postuniversitare utilizează sistemul de credite de studiu transferabile şi se finalizează cu un examen de certificare a competenţelor profesionale/rezultatelor învăţării asimilate de cursanţi pe parcursul programului. Certificatul de atestare a competenţelor profesionale este însoţit de un supliment descriptiv.