Științe Penale și Criminalistică

Domeniu de masterat acreditat: Drept

Program de studii universitare de master:

HG. 979/2022 pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 434/2022 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2022—2023.


1. Program de master: Științe penale și criminalistică

 • Durata: 1 an;
 • Număr credite ECTS: 60;
 • Număr locuri: 50;
 • Forma de învăţământ: IF;
 • Plan de învăţământ valabil începând cu anul universitar 2022-2023: PDF
 • Platformă suport cursuri: Moodle;
 • Candidaţi eligibili: pot candida la programe de studii universitare de master absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă (pentru absolvenții promoției curente se acceptă adeverinţa de absolvire, până la eliberarea diplomei).

Fişe de disciplină:

 • Fişe de disciplină AN I Științe penale și criminalistică
  • Etică și Integritate Academică PDF
  • Infracțiuni de corupție și de serviciu  PDF
  • Infractiuni prevazute in legi speciale cu dispoziții penale PDF
  • Instituții de drept procesual penal aprofundat PDF
  • Managementul comunicării și al conflictelor PDF
  • Managementul situațiilor de risc PDF
  • Metodologia investigării infractiunilor PDF
  • Politici nationale si europene în materia dreptului penal PDF
  • Practica PDF
  • Protecția internațională a drepturilor omului in materie penala PDF
  • Răspunderea penală a minorului PDF
  • Răspunderea persoanei juridice PDF
  • Tehnica si tactica criminalistică aprofundata PDF

Informaţii suplimentare

Tel: +40 259 427 398, +40 259 472 513 sau prin e-mail la: secretariat@univagora.ro