Științe Penale și Criminalistică

Domeniu de masterat acreditat: Drept

Program de studii universitare de master:

HG. 979/2022 pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 434/2022 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2022—2023.


1. Program de master: Științe penale și criminalistică

  • Durata: 1 an;
  • Număr credite ECTS: 60;
  • Număr locuri: 50;
  • Forma de învăţământ: IF;
  • Plan de învăţământ valabil începând cu anul universitar 2022-2023: PDF
  • Platformă suport cursuri: Moodle;
  • Candidaţi eligibili: pot candida la programe de studii universitare de master absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă (pentru absolvenții promoției curente se acceptă adeverinţa de absolvire, până la eliberarea diplomei).

Informaţii suplimentare

Tel: +40 259 427 398, +40 259 472 513 sau prin e-mail la: secretariat@univagora.ro