Drept

Programul de studii universitare de licenţă „DREPT”


 • Program acreditat prin H.G. 978/2022
 • Grila RNCIS pentru Drept (ocupaţii posibile, cunoştinţe, competenţe): PDF
 • Plan de învățământ 
 • DREPT 2022-2026 PDF

 • Fişe de disciplină AN I DREPT 
  • Teoria generală a dreptului PDF
  • Sociologie juridică PDF
  • Limba engleză PDF
  • Istoria statului si dreptului PDF
  • Inițiere în metodologia cercetării stiințifice PDF
  • Informatică aplicată în drept PDF
  • Educație fizică PDF
  • Economie PDF
  • Drept roman PDF
  • Drept constituțional și instituții politice PDF
  • Drept civil. Teoria generală PDF
  • Drept civil. Persoanele PDF

 • Fişe de disciplină AN II DREPT 
  • Protecția internațională a drepturilor omului PDF
  • Organizatii si relatii internaționale PDF
  • Limba engleza in domeniul stiinte juridice PDF
  • Dreptul Uniunii Europene PDF
  • Dreptul mediului PDF
  • Drept penal. Partea generală II PDF
  • Drept penal. Partea generală I PDF
  • Drept internațional public PDF
  • Drept Civil. Teoria obligatiilor PDF
  • Drept civil. Drepturi reale PDF
  • Drept administrativ PDF
  • Drept Comparat si sisteme de drept PDF
  • Criminologie PDF

 • Fişe de disciplină AN III DREPT 
  • Management PDF
  • Dreptul transporturilor PDF
  • Dreptul familiei PDF
  • Drept procesual penal.Partea specială PDF
  • Drept procesual penal.Partea generală PDF
  • Drept procesual civil,Partea generală PDF
  • Drept procesual civil .Partea specială PDF
  • Drept penal. Partea specială II PDF
  • Drept penal. Partea speciala I PDF
  • Drept financiar si fiscal PDF
  • Drept civil.Contracte speciale PDF
  • Drept civil. Succesiuni PDF

 • Fişe de disciplină AN IV DREPT 
  • Protectia internațională a drepturilor omului PDF
  • Practica de specialitate sem 8 PDF
  • Practica de specialitate sem 7 PDF
  • Medicina legală PDF
  • Dreptul proprietatii intelectuale PDF
  • Dreptul muncii si securitatii sociale PDF
  • Dreptul comertului internațional PDF
  • Drept internațional privat PDF
  • Drept execuțional penal PDF
  • Drept comercial PDF
  • Criminalistica PDF
  • Bioetică PDF

 • Ghidul studentului la Drept PDF
 • Adeverință ANC: PDF

Tipul de studii: Studii universitare de licenţă (ciclul I în sistem Bologna)

Forma de învățământ: Învăţământ cu frecvenţă (IF)

Profilul: Juridic

Domeniul fundamental de studii: Ştiinţe juridice

Domeniul: Drept

Programul de studii universitare de licenţă: Drept

Durata: 4 ani

Număr credite transferabile europene (ECST): 240

Diploma de licenţă acordată după susţinerea examenului de licenţă: Licenţiat în drept

Număr maxim de locuri aprobat pentru anul universitar 2022-2023: 75 ( H.G. 883/19.08.2022 )

Taxa de şcolarizare: Detalii aici

Admiterea pe locurile cu taxă: pe bază de dosar (media de la Bacalaureat).

Locuri fără taxă: Burse Agora - se acordă pe baza criteriilor de performanță stabilite de către CA-UAO.

Înscrierile la admitere aici.

Competenţe: Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior

Suplimentul de diplomă: atestă în limbile română şi engleză rezultatele obținute de către absolvent(ă).

Finalizare: examen de licenţă (examen oral + elaborarea şi susţinerea unei lucrări de licenţă).

După absolvire: angajare pe un post de specialitate sau / şi continuare de studii în ciclul II (masterat).

Resurse materiale: aule, săli de cursuri şi seminar, laboratoare de criminalistică și informatică, Centru de cercetare (S.C. LAAR S.R.L.), Centru de Documentaţie Europeană, Centru Euroregional de Prevenire şi Combatere a Criminalităţii Transfrontaliere (www.cepct.ro), colective de cercetare cu componență internaţională, editură acreditată CNCSIS (COD 27), revistă de specialitate , o conferinţă internaţională anuală, sală de sport, club sportiv, acces la internet, burse etc.

OPŢIUNI DE CARIERĂ PENTRU ABSOLVENTUL DE DREPT

DE CE AŢI ALEGE O CARIERĂ JURIDICĂ?

Pentru a răspunde la această întrebare am făcut un posibil traseu profesional pe care l-ar putea avea un absolvent de la specializarea drept.

În acest sens, într-o primă etapă am avut în vedere următoarele:

 • promovarea examenului de licenţă care vă conferă titlul de JURIST;
 • am presupus că nu aveţi vechime în specialitate juridică sau în muncă, dacă aveţi cu atât mai bine, identificarea modalităţilor alternative se va putea face mai uşor.

Iată câteva dintre posibilităţile pe care le puteţi avea dacă veţi opta pentru o pregătire juridică:

JURIST ori CONSILIER JURIDIC ÎN ORICE INSTITUŢIE care are un post vacant şi scos la concurs.

Pentru aceasta va fi nevoie să promovaţi şi un examen cu o tematică specifică postului.
Exemple: locuri de muncă pentru consilieri juridici şi jurişti, www.findjob.ro

AVOCAT

Etapa I. – înscriere şi promovarea examenului pentru primirea în profesia de avocat.
Etapa II. – efectuarea în mod obligatoriu a un stagiu de pregătire profesională cu durata de doi ani, timp în care veţi avea calitatea de avocat stagiar.
Etapa III. – susţinerea şi promovarea examenului de definitivare.

JUDECĂTOR sau PROCUROR – Auditori de justiţie

Condiţie: să urmaţi cursurile Institutului Naţional de Magistratură, cu durata de doi ani.
Etapa I. Promovarea examenului pentru admitere la Institutul Naţional de Magistratură – auditor de justiţie.
Etapa II. După primul an de cursuri, auditorii de justiţie optează, în ordinea mediilor şi în raport cu numărul posturilor disponibile, pentru funcţia de judecător sau cea de procuror.
Etapa III. Judecătorii şi procurorii pot deveni formatori şi tutori pentru stagiile de practică ale auditorilor de justiţie.

CONSILIER DE PROBAŢIUNE, INSPECTOR DE PROBAŢIUNE – lucrează în Serviciile de probaţiune de pe lângă Tribunale, promovând şi participând la executarea anumitor măsuri de prevenire, prin sprijinirea persoanelor care au comis infracţiuni să respecte legea, contribuind astfel la creşterea gradului de siguranţă socială.

Etapa I. Înscrierea la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de consilier de probaţiune.
Etapa II. Licenţă în drept (această posibilitate o pot avea şi absolvenţii altor specializări).
Exemplu: Recrutare permanentă - www.recrutare.probatiune@ro
Avantaje:

 • Sunteţi în baza de date a Direcţiei de Probaţiune;
 • Puteţi fi înştiinţaţi atât cu privire la posturile scoase la concurs, cât şi cu privire la activităţile de voluntariat, evenimente, cursuri organizate de către Direcţia de Probaţiune, programe de master în probaţiune etc.

NOTAR

Absolventul care optează pentru funcția de notar trebuie să parcurgă următoarele etape:
Etapa I - trebuie să primească acceptul unui notar public de a lucra în biroul de notariat, bineînţeles în cazul în care va promova examenul de admitere.
Etapa II – promovează examenul de admitere şi devine notar stagiar în biroul notarial de unde a primit acceptul. Stagiatura are o durată de doi ani.
Etapa III – în perioada stagiaturii este obligat să urmeze un program de pregătire, prin participarea la cursurile de specializare organizate de către Institutul Notarilor Publici.

Etapa IV – se înscrie la examenul de definitivat pentru a deveni notar public. Cu cel puţin șase luni înainte de examen se va organiza simularea examenului, când notarul stagiar va putea să-şi verifice cunoştinţele pentru examenul tematic. Atât simularea cât şi examenul final se desfăşoară la Bucureşti.

Cu privire la această oportunitate, în momentul de faţă există un proiect de lege, proiect aflat în dezbatere publică prin care se doreşte ca admiterea să se facă doar printr-un examen de admitere la Institutul Notarilor Publici, unde urmează să desfăşoare cursuri timp de doi ani.

EXECUTOR JUDECĂTORESC

- examen de admitere în profesie;
- stagiatură 2 ani;
- promovarea examenului de definitivat.

 • Nu în ultimul rând vă aducem în atenţie posibilitatea pe care o aveţi de a lucra în cadrul organismelor internaţionale şi a instituţiilor europene pe diferite poziţii.
 • Avantaje:
 • este o oportunitate excelentă de carieră;
 • aveți şansa de a lucra într-o echipă mixtă, interdisciplinară, într-un mediu multicultural;
 • aveți şansa de a relaţiona cu oameni interesaţi de diverse teme: de la legislaţie, la economice, IT ori probleme legate de politici sociale şi voluntariat.

Exemplele cele mai relevante pe care le-am ales sunt acelea de:
A) Asistenţi în instituţiile Uniunii Europene

Condiţii: asistenţii care vor fi recrutaţi de instituţiile UE fac parte din categorii diferite profesionale, în funcţie de cerinţele postului. În special contează pentru un post: tipul de specializare şi expertiză, cunoaşterea a cel puţin două limbi străine, cel puțin una vorbită fluent, iar condiţiile de participare, respectiv preselecţia şi selecţia în vederea desfăşurării interviului diferă de la post la post şi sunt postate pe„: www.epso.eu.

Exemplu: Curtea Europeana a Drepturilor Omului recrutează un jurist asistent din Romania, pentru a fi inclus in „Schema Juriştilor Asistenţi”, dezvoltată în cadrul Curţii, cu rolul de a oferi oricărei persoane cu pregătire juridică, aflată la începutul carierei sale oportunitatea de a cunoaşte direct modul de funcţionare a instituţiei. La descrierea postului se menţionează: „lucrând împreună pentru dezvoltarea Europei”.

B) Avocaţi pentru Curtea de Justiţie şi pentru Parlamentul European/Consiliul European

  *** din statistici reiese faptul că peste 2.000 de români sunt funcţionari europeni la Bruxelles, cu salarii de până la 16.000 de euro/lună.

  C) Experţi naţionali detaşaţi - sunt funcţionari naţionali care lucrează în sectorul public şi temporar desfăşoară activităţi în instituţiile Uniunii.

   Exemplu: jurişti, specialişti în mediere în domeniul contractelor, traducători şi interpreţi în domeniul juridic, jurişti-lingvişti.

   D) Stagiari - de regulă proaspeţi absolvenţi de studii superioare pe diferite specializări, inclusiv drept, care primesc fie salariu, fie o bursă de cel puţin 1000 de EURO/lună plus alte avantaje.

    *** Concursurile EPSO reprezintă modalitatea cea mai sigură şi directă de a obţine un post
    de funcţionar definitiv în instituţiile europene.

    Aţi ajuns la o vechime de trei ani? Aveţi şi alte posibilităţi alternative. De exemplu:

    MEDIATOR - este alternativa profesională viabilă pentru absolvenţii cu studii superioare, atât de la drept cât şi de la ştiinţe economice, un nou mod de abordare a proceselor, o schimbare necesară de mentalitate.

     Puteţi participa la procesul de mediere din două perspective:

     • fie din cea a avocatului, dacă sunteţi deja şi doriţi ca un client al d-voastră să-şi finalizeze eventualul conflict pe cale amiabilă;
     • fie din cea a mediatorului - atunci când aveţi propriul d-voastră cabinet de mediere.

     Admiterea în profesia de Mediator: http://www.medierea.ro.
     Etapa I. Urmaţi un curs de formare a mediatorilor, organizat de către unul dintre furnizorii de formare, autorizaţi în acest sens de către Consiliul de Mediere.
     Etapa II. Promovați examenul de finalizare a cursurilor.

     În profilul psihologic al unei persoane care doreşte să fie mediator ar trebui să se regăsească şi următoarele trăsături:

     • să fie un bun cunoscător al psihologiei judiciare şi al limbajului nonverbal pentru a putea fi un bun negociator;
     • să fie un bun evaluator şi analist financiar.

     PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ

     cu cele două posibilităţi: administrator judiciar şi lichidator:
     - specializare în drept sau ştiinţe economice;
     - experienţă în domeniul juridic sau economic de cel puţin trei ani de la data obţinerii diplomei de studii superioare;
     - promovarea examenului de admitere în profesia de practician în insolvenţă;
     - la începutul exercitării profesiei, practicianul în insolvenţă efectuează un stagiu de pregătire profesională cu durata de doi ani, perioadă în care are calitatea de practician în insolvenţă stagiar;
     - după efectuarea stagiului, practicianul în insolvenţă stagiar va susţine examenul de definitivare.

     EXECUTOR JUDECĂTORESC

     • promovarea examenului de admitere în profesie, organizat pentru persoanele care au exercitat timp de trei ani funcţii de specialitate juridică.

     Cu o vechime de cinci ani sunt alte oportunități, de exemplu:

     • sunt scutiţi de examen şi stagiu pentru profesia de practician în insolvenţă ***persoanele care au exercitat cel puţin cinci ani funcţia de judecător-sindic;

     *** persoanele care au exercitat, timp de 10 ani, funcţia de avocat, magistrat sau notar public.

     • sunt scutiţi de stagiu juriştii cu o vechime de cinci ani pentru a ajunge notari, dar trebuie să se înscrie la concursul tematic şi să promoveze examenul;
     • nu dau examen de primire în profesia de avocat, nu fac stagiu, dobândesc calitatea de avocat definitiv, fără susţinerea examenului de definitivare, cu condiţia promovării examenului de definitivat în profesia din care provine – persoanele care au îndeplinit funcţia de judecător, procuror, notar public, consilier juridic timp de cinci ani;
     • avocatul stagiar care a exercitat cel puţin un mandat de parlamentar, primar, viceprimar, preşedinte de consiliu judeţean sau vicepreşedinte de consiliu judeţean dobândeşte la cerere calitatea de avocat definitiv;
     • dă examen pentru primirea în profesie, nu face stagiatura şi devine avocat definitiv persoana care deţine titlul de doctor în drept.

     Alte alternative în alte domenii pot fi şi posturi care necesită pregătire juridică:
     Carieră didactică: Masterat şi doctorat, http://jobs.edu.ro/;
     Formatori: absolvirea cursurilor de formatori desfăşurate de diferiţi furnizori la nivel naţional şi la nivel de universităţi;
     Poliţişti, mai ales la: serviciul de investigare criminală, serviciul criminalistic, serviciul de investigare a fraudelor;
     Consultanţă juridică în societăţile de consultanţă proprii sau colaboratori ai acestora;
     Consultanţă în firmele proprii sau colaboratori ai unor firme cu acest obiect de activitate pentru elaborarea şi implementarea proiectelor cu finanţare europeană;
     Colaboratori ai unor bănci, evaluatori;
     Experţi judiciari sau criminalişti;
     Expert personal de specialitate asimilat judecătorului sau procurorului în cadrul Departamentului pentru formare profesională continuă, Institutul Naţional de Magistratură.

     Resurse

     Reviste de profil editate de UAO

     Platformă de e-learning (accesare cursuri de la distanță)


     Accesare Moodle


     Pentru înregistrarea dvs. în cadrul platformei Moodle a Universității Agora, vă rugăm să completați formularul de înregistrare, dând click AICI

     Bibliografie online despre Criminalitatea Informatică (CI)

     1. Serviciul de Combatere al CI: http://www.efrauda.ro/

     2. Infracţiuni informatice: http://www.criminalitate.info/

     3. Tipuri de fraude informatice: http://www.criminalitatea-informatica.ro/

     4. CI în vizorul Comisiei Europene: http://ec.europa.eu/news/justice/120328_ro.htm

     5. Articol destpe CI: http://www.racai.ro/INFOSOC-Project/BanciuVladut_st_e03_new.pdf
     6. Legile Internetului

     7. Bibliotecă juridică: http://bibliotecahamangiu.ro/