Politie Locala

Programul de studii universitare de licenţă „POLIȚIE LOCALĂ”


  • Platformă suport cursuri: Moodle
  • Grila RNCIS pentru Poliție locală (ocupaţii posibile, cunoştinţe, competenţe): PDF
  • Plan de învățământ 2022-2025: PDF
  • Ghidul studentului la Poliție Locală PDF
  • Adeverință ANC: PDF

Domeniu de licenţă: Ştiinţe administrative

Forma de învățământ: învățământ cu frecvenţă (IF)

Durata studiilor: 3 ani

Număr credite ECTS: 180

Diploma de licenţă acordată după susţinerea examenului de licenţă: Licenţiat în științe administrative

Plan de învăţământ (discipline selectate):

- Fundamentele poliției locale;
- Drept administrativ;
- Drept penal;
- Investigație polițienească;
- Comunicare în administrația publică;
- Management public;
- Drept financiar și fiscal;
- Relații publice;
- Legislatie rutieră;
- Teorie și practică polițienească;
- Managementul resurselor umane în administrația publică.
Număr maxim de locuri aprobat pentru anul universitar 2021-2022: 80. (H.G. 978/2022).

Admiterea pe locurile cu taxă: pe bază de dosar (media de la Bacalaureat).

Locuri fără taxă: Burse Agora - se acordă pe baza criteriilor de performanță stabilite de către CA-UAO.

Taxa de şcolarizare: detalii aici

Diploma acordată: Diplomă de licenţă în științe administrative

Supliment de diplomă: atestă în limbile română şi engleză rezultatele obținute la specializarea Ştiinţe administrative/Poliţie locală,

Finalizare: examen de licenţă (examen oral/scris + elaborarea şi susţinerea unei lucrări de licenţă),

Resurse

Reviste de profil editate de UAO

Platformă de e-learning (accesare cursuri de la distanță)


Accesare Moodle


Pentru înregistrarea dvs. în cadrul platformei Moodle a Universității Agora vă rugăm să completați formularul de înregistrare, dând click AICI

Bibliografie online despre Criminalitatea Informatică (CI)

1. Serviciul de Combatere al CI: http://www.efrauda.ro/

2. Infracţiuni informatice: http://www.criminalitate.info/

3. Tipuri de fraude informatice: http://www.criminalitatea-informatica.ro/

4. CI în vizorul Comisiei Europene: http://ec.europa.eu/news/justice/120328_ro.htm

5. Articol destpe CI: http://www.racai.ro/INFOSOC-Project/BanciuVladut_st_e03_new.pdf
6. Legile Internetului

7. Bibliotecă juridică: http://bibliotecahamangiu.ro/