Administrație publică

Administrație publicăProgramul de studii universitare de licenţă „ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ”


 • Platformă suport cursuri: Moodle
 • Grila RNCIS pentru Administrație publică (ocupaţii posibile, cunoştinţe, competenţe): PDF
 • Plan de învățământ 2023-2026: PDF
 • Ghidul studentului la Poliție Locală PDF
 • Adeverință ANC: PDF

Domeniu de licenţă: Ştiinţe administrative

Forma de învățământ: învățământ cu frecvenţă (IF)

Durata studiilor: 3 ani

Număr credite ECTS: 180

Diploma de licenţă acordată după susţinerea examenului de licenţă: Licenţiat în științe administrative

Fişe de disciplină:

 • Fişe de disciplină AN I Administrație publică
  • Drept administrativ PDF
  • Drept civil PDF
  • Drept constitutional PDF
  • Economie PDF
  • Educatie fizica PDF
  • Etica si deontologie in administratia publica PDF
  • Fundamentele calitatii in sectorul public PDF
  • Informatica aplicata in administratia publica PDF
  • Initiere in metodologia stiintifica în stiinte administrative PDF
  • Institutii si organizatii internationale PDF
  • Limba engleza in administratie publica PDF
  • Logica PDF
  • Stiinta administratiei PDF
  • Tehnici si metode ale adoptarii deciziei publice PDF
 • Fişe de disciplină AN II Administrație publică
  • Contabilitatea institutiilor publice politie locala PDF
  • Dezvoltare regionala PDF
  • Drept european PDF
  • Dreptul familiei PDF
  • Dreptul mediului PDF
  • Economia in sectorul public PDF
  • Elemene de urbanism PDF
  • Elemente de drept penal si procedura penala PDF
  • Finante publice PDF
  • Limba engleza in administratia publica PDF
  • Management public PDF
  • Managementul conflictelor in administratia publica PDF
  • Marketing public PDF
  • Practica de specialitate PDF
  • Sisteme administrative comparate PDF
  • Sociologie PDF
 • Fişe de disciplină AN III Administrație publică
  • Bazele guvernarii europene PDF
  • Contencios administrativ PDF
  • Control financiar PDF
  • Dezvoltare organizationala si managementul schimbarii PDF
  • Dreptul muncii şi securităţii sociale PDF
  • Managementul proiectelor PDF
  • MRU in administratia publica PDF
  • Planificare strategica PDF
  • Politici publice PDF
  • Politici regionale PDF
  • Practică de specialitate PDF
  • Relatii publice PDF
  • Stagiu pentru elaborarea lucrarii de licenta PDF

Plan de învăţământ (discipline selectate):

- Știința administrației;
- Drept administrativ;
- Etică și deontologie în administrația publică;
- Sisteme administrative comparate;
- Comunicare în administrația publică;
- Management public;
- Sociologie;
- Relații publice;
- Politici publice;
- Contencios administrativ;
- Managementul resurselor umane în administrația publică.

Număr maxim de locuri aprobat pentru anul universitar 2023-2024: 90 (H.G. 367/2023).

Admiterea pe locurile cu taxă: pe bază de dosar (media de la Bacalaureat).

Locuri fără taxă: Burse Agora - se acordă pe baza criteriilor de performanță stabilite de către CA-UAO.

Taxa de şcolarizare: detalii aici

Diploma acordată: Diplomă de licenţă în științe administrative

Supliment de diplomă: atestă în limbile română şi engleză rezultatele obținute la specializarea Ştiinţe administrative/Administrație publică,

Finalizare: examen de licenţă (examen oral/scris + elaborarea şi susţinerea unei lucrări de licenţă),

Resurse

Reviste de profil editate de UAO

Platformă de e-learning (accesare cursuri de la distanță)


Accesare Moodle


Pentru înregistrarea dvs. în cadrul platformei Moodle a Universității Agora vă rugăm să completați formularul de înregistrare, dând click AICI

Bibliografie online despre Criminalitatea Informatică (CI)

1. Serviciul de Combatere al CI: http://www.efrauda.ro/

2. Infracţiuni informatice: http://www.criminalitate.info/

3. Tipuri de fraude informatice: http://www.criminalitatea-informatica.ro/

4. CI în vizorul Comisiei Europene: http://ec.europa.eu/news/justice/120328_ro.htm

5. Articol destpe CI: http://www.racai.ro/INFOSOC-Project/BanciuVladut_st_e03_new.pdf
6. Legile Internetului

7. Bibliotecă juridică: http://bibliotecahamangiu.ro